000
ทุ่งช้างบ้านเฮา
ท่องเที่ยวทุ่งช้าง
ที่พักร้านค้า
แผนที่เส้นทาง
เพื่อนออนไลน์
ทุ่งช้างเว็บบบอร์ด
" ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกิน และพอเพียง"
   
เปิดอ่าน 169725 • ความคิดเห็น 0
 
ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกิน และพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงตรัสไว้เพื่อให้เป็นแนวในการดำรงชีวิตของประชาชน การตีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวพวกเรา เป็นเรื่องของชาวนา ชาวไร่ แต่แท้จริงตามพระราชประสงค์นั้น เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบไทยๆ ที่ถูกกระแสโลกาภิวัฒน์ ครอบงำ เสื่อมหมดสิ้น การรู้จักดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจคือ


• ความพอดีด้านจิตใจ คือ การสำนึกดี


• ความพอดีด้านสังคม คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม• ความพอดีด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมคือ 


ใช้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาภูมิ ปัญญาชาวบ้าน ให้เหมาะสมกับสังคม


• ความพอดีด้านเศรษฐกิจ คือ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พออยู่ พอกิน ตามอัตภาพดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมกับวิถีไทยที่พระองค์ได้ทรง พระราชทาน นั้น สมควรที่จะถ่ายทอด และปลูกฝังให้เยาวชนของไทย ได้ดำรงชีวิตแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและประเทศ ต่อไป 

 
บันทึกเมื่อ  29/05/2551
ข้อมูลจาก   เทพเจ้าดาวเหนือ
   
<< หน้าหลัก ค.ฅน หลังเขา
<< BACK | COUNTRY
member
  [ลืมรหัส]
» เก็บเรื่องมาเล่า คลิก 
» อ่านเรื่องเล่าบ้านเฮา 
 

อ่านบทความและบันทึกอื่นๆ
   
2012 วันสิ้นโลกปฏิทินของชาวมายา  บันทึกเมื่อ 26/11/54
ยายยิ้ม 80 ปี คือธรรมมะ ใช้ชีวิตมีคุณค่า  บันทึกเมื่อ 28/08/54
ปิดทองหลังพระ เรื่องเล่าของในหลวง  บันทึกเมื่อ 22/07/54
ยายยิ้ม ยิ้มเย้ยยาก หญิงชราผู้โดดเดี่ยวกลางหุบเขา  บันทึกเมื่อ 24/06/54
ความสุขของ ตามี ชายชราผู้ไม่เคยหมดหวังกับชีวิต  บันทึกเมื่อ 24/06/54
 
เก็บเรื่องมาเล่า คลิกที่นี่..  
TOP  
ชื่อ *
ร่วมวงเสวนา *
 
รูปประกอบ
อีเมล์
กรอกโค้ด*
 
   


© 2550-2563 ThungChang.com